Biz Sizi Arayalım

Taleplerinizi ve iletişim bilgilerinizi bize gönderin, biz sizi arayalım.


+90 530 222 66 99
info@ekolders.com

Özel Ders (37)

Matematik özel ders öğretmeni


Matematik özel ders öğretmeni

Matematik özel ders öğretmeni öğrencilerin ilkokuldan itibaren üniversiteye kadarki süreçte matematik derslerinde destekçisi olan özel öğretmenlerdir. Matematik dersleri okulda M.E.B. müfredatına uygun öğretilen fakat sınıf ortamında farklı sebeplerle öğrencilerin algılamakta sıkıntı yaşadığı konular olduğunda akabinde daha büyük sıkıntılar doğuran bir derstir. Bu sebeplerden bazıları öğrenci bir ya da birkaç gün sağlık sıkıntısı sebebiyle okula gelememiş olduğu için konuyu kaçırmış olabilir ve sonraki konu kaçırdığı konuyu anlamadan anlaşılamayan bir konudur. Bu durumda öğrenci kümülatif bir şekilde matematik dersinde eksik kalmaktadır. Matematik özel ders öğretmeni ihtiyacınızı Boğaziçi Üniversitesi mezunları arasından yetkinliği ve performansı maksimum seviyede olan öğretmenler seçilerek kurulmuş Ekol Özel Ders öğretmenlerinden destek alarak aşabilirsiniz. Sizin çocuklarınıza en etkili ders anlatım yöntemleri geliştiren matematikte ezber mantığı yerine gerçek öğrenme sistemini uygulayan bir sistemle çalışmaya başlayabilirsiniz. Ekol Özel Ders kurumunun disiplinli ödev takip mekanizması sayesinde yalnızca özel ders aldığınız öğretmenle çalışmaz aynı zamanda arka planda çocuklarınızın sürekli takibini yapan iki farklı ekiple birlikte çalışmış olursunuz. Matematik özel ders öğretmeni ve ücretsiz eğitim danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilir çocuklarınızı geleceğe en sağlıklı şekilde hazırlayan kurumsal yapının bir parçası olabilirsiniz. 

İstanbul'da matematik özel ders öğretmeni

İstanbul'da matematik özel ders öğretmeni ciddi hedefi olan öğrenciler için bir lüks olmaktan öte ihtiyaç haline gelmiş bulunmaktadır. Alelade bir ders veren değil tecrübeli matematik özel ders öğretmeni bu noktada en önemli ve dikkat edilmesi gereken kriterdir. İstanbul’da matematik özel ders öğretmeni olarak hizmet veren Ekol Özel ders öğretmenleri tamamı Boğaziçi Üniversitesinde eğitim görmüş öğretmenler arasından özel olarak seçilmiş en etkili ve referanslı öğretim tekniklerini uygulayabilen ( Ekol Özel Ders kurumunun SKINNER öğretim metodunu uygulayan ) öğretmenler arasından seçilmiş öğretmenlerdir. Çocuklarınızın kişisel özelliklerine en uygun eğitim modeli uygulamaktayız.

İstanbul'da TEOG, YGS, LYS, SAT, IB, AP, ilkokul, ortaokul, lise matematik özel ders öğretmeni

Tecrübeli matematik özel ders öğretmeni

Tecrübeli matematik özel ders öğretmeni ihtiyacınızı evde özel ders hizmetimizle fazlasıyla karşılamaktayız. Sözde kalmayan hizmetlerimizin fazlası diye bahsettiğimiz kısmı ise ücretsiz olarak sunmuş olduğumuz eğitim danışmanlık hizmetimizdir. Matematik dersinde eksiği olan bir öğrenciye en iyi yardımcı olabilecek kişi yalnızca matematiği çok iyi bilen öğretmen değil aynı zamanda öğrencilerin her bir konuda en çok takıldıkları, zorlandıkları ve anlamakta güçlük çektikleri yerleri bilmek ve bu eksikleri kapatmaya en uygun öğretim tekniğini uygulayabilen öğretmendir. Ekol Özel Ders kurumu 13 yıldır yalnızca özel ders vermekte olup kendi zümresine dahil ettiği öğretmenlerini de bu felsefede öncelikle yetiştirmekte daha sonra sizin hizmetinize sunmaktadır. Daha ilk okul sıralarında derslerine destek verdiğimiz binlerce öğrencimizin üniversite yıllarına kadar yurt içinde ve yurt dışında destekçisi olduk. Tecrübeli matematik özel ders öğretmeni kadromuzla öğrencilerimizin özel ders ihtiyacını zamanla minimize ediyor onların çalışma disiplini kazanmalarını sağlıyoruz.

Boğaziçili matematik özel ders öğretmeni

Boğaziçili matematik özel ders öğretmeni kadromuzla size hizmet vermemizin yegane sebeplerinden bir tanesi çocuklarınıza özel ders vererek yardımcı olacak öğretmenlerin alanında en iyi hocalar olması gerektiği, öğretmenlerimizin aynı zamanda çocuklarınıza rol model olacak bireyler olması gerektiği gerçeğidir. Ekol Özel Ders ekibinin öğretmenleri Boğaziçililer arasından da seçilmiş referansımız hak etmiş öğretmenlerdir. Çocuklarınız bize emanetiniz olup onları Türkiye'nin değil dünyanın en donanımlı bireyleri olarak yetiştirmek vizyonuyla çıktığımız bu yolda binlerce öğrencimizi Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerine yerleştirdik mezun ettik hayata atıldılar. Sizin çocuklarınızı da aynı vizyonla yetiştirmeye sürekli artan şevk ve motivasyonla hayata hazırlamaya devam ediyoruz.

Geometri özel ders öğretmeni

Geometri özel ders öğretmeni aradığınızda en geçerli sebepleriniz okul derslerindeki eksiklerini kapatmak, çocuklarınızın geometri dersinde konuyu anlıyorum fakat soruyu çözerken göremiyorum şeklinde söylemleri sonucu olayı çözmek için bir destek olması ve YGS – LYS sınavlarına hazırlık olmaktadır. Geometri özel ders öğretmeni kadromuz bu ihtiyaçları kapatmakla kalmıyor aynı zamanda çocuklarınıza geometri sorularını birden fazla çözüm yöntemi geliştirebilme yeteneği kazandırıyor. Geometri dersinde soru çözümlerinde arkadaşlarına bir anda fark atan öğrenciler yetiştiriyoruz. Soruların çözümlerine nereden başlamaları gerektiğini sezgisel olarak algılayabilir hale gelen öğrencilerimiz bir noktadan sonra arkadaşlarının takıldıkları sorularını çözdürmek için başvurdukları bireyler olmaya başlamaktadırlar. Geometri dersinde soru çözümlerinde farklı yaklaşım geliştirebilmelerinin yanı sıra hızlı soru çözüm tekniklerine sahip bireyler yetiştiriyoruz. Bu durum sonucunda okuldaki matematik-geometri sınavlarında ve YGS-LYS sınavlarında emsalleri zaman yetiştirememe sıkıntısı yaşarken sizin çocuklarınız kontrol etmeye bile zaman bulabilen hale gelmektedirler. 

İlkokul matematik özel ders öğretmeni

İlkokul matematik özel ders öğretmeni hizmetimizin neticesinde matematiğin temellerinin atıldığı yıllar olan ilkokul yıllarında çocuklarınızın matematikten soğumasını tersine çeviriyor matematiği sevdikleri bir ders halline getiriyoruz. Hangi yaşta olursa olsun başarısızlık motivasyon kaybı ve isteksizliği de beraberinde getirmektedir. Özellikle ilk okul yıllarında öğrenciler matematik derslerinde farklı ve kendilerince geçerli sebeplerden ötürü zorlanmaktadırlar. Zorlandıklarında yanlarında destek olacak yol gösterecek kimseyi de bulamadıklarında büyük sıkıntı başlıyor demektir. İlkokul matematik özel ders öğretmenlerimiz çocuklarınızın derslerinde yardımcı olur her takıldıkları yeri ve anlamakta güçlük çektikleri samimi yol göstericileri olurlar. Çocuklarınızın özellikle ilkokul yıllarında matematik dersini sevmesi son derece önemlidir. Üniversiteye doğru giden akademik yolculukta LYS1, LYS2, LYS3, LYS4 ve LYS5 gibi alanlardan hangisinde tercih yapacak olursa olsun yani hangi bölümü tercih edecek olursa olsunlar en çok puan alacakları ders matematiktir. Bu son ana kadar sevilmeden gelinirse son anda sıkıntıyı çözmeye çalışmakta işe yaramayacaktır. Bu sebepledir ki ilkokul matematik özel ders desteği Ekol Özel Ders ekibi öğretmenleriyle sizin çocuklarınızı da gelecekte başarılı bireyler olmaya doğru götürecektir. 

Ortaokul matematik özel ders öğretmeni

Ortaokul matematik özel ders öğretmeni öğrencilerin geleceğini belirleyecek etkiye sahip TEOG sınavı öncesi ve TEOG sürecinde en yakın destekçisi olan eğitimcidir. Ortaokul matematik özel  dersi veren öğretmenlerimiz öğrencilerimizi 5. Sınıf matematik özel dersi, 6. Sınıf matematik özel dersi, 7. Sınıf matematik özel dersi, 8. Sınıf ( TEOG ) matematik özel dersi vererek öğrencilerimizin matematik dersinde verilen konuları tam anlamıyla kavramalarını sağlayarak kalıcı matematik bilgisi öğrenmelerini sağlar. Liseye başlamadan önce sağlam temeller atılarak oluşturulmuş matematik bilgisi matematik dersine karşı öğrencide inanılmaz yüksek sevgi ve kendisinde öz güven oluşturacaktır. Bir çok arkadaşının matematik dersinde zorlandığını fakat kendisinin rahatlıkla yapabildiğini gören öğrenciler derse karşı ayrı bir sempati kazanacaktır ve bu durum da çocuklarınızın başarısını pozitif yönde etkileyecektir.  

Lise matematik özel ders öğretmeni

Lise matematik özel ders öğretmeni 9. Sınıftan itibaren öğrencinin disiplinli çalışma programı oluşturmasını sağlayarak akademik ve sosyal açıdan donanımlı bireyler oluşturmayı amaçlamalıdır. Olaya yalnızca matematik özel ders öğretmeni ihtiyacını karşılamak gerekli şeklinde yaklaşmak eksik bir beklenti olacaktır. Ekol Özel Ders merkezi tamamı Boğaziçili tecrübeli genç dinamik özel ders öğretmenlerimiz çocuklarınızla aynı kuşaktan olduğu için aynı frekansta iletişim kurabilen kişilerden oluşmaktadır.

TEOG matematik özel ders öğretmeni

TEOG matematik özel ders öğretmeni binlerce öğrenci arasından öğrencileri en kaliteli liselerden birine yerleştirebilmek için çalışma programını oluşturur takip eder ve konu eksiklerini kapatır. Düzenli bir programda çalışmaya genel olarak alışkın olmayan TEOG sınavına hazırlanan öğrencilerin TEOG matematik özel ders öğretmenleri öğrencinin eğitim danışmanlığından da sorumlu olması gereken ve öğrenciyle rahat uyum sağlayan tecrübeli öğretmenler olmalıdır. TEOG Matematik özel ders öğretmenlerinin tecrübeli olduğu kadar genç, dinamik ve öğrencileriyle jenerasyon farkı olmayan öğretmenlerden olması da TEOG Matematik özel ders öğretmeni seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurdur. TEOG bir maratondur. Bu sebeple yıl boyunca öğrencisiyle iyi uyum sağlayabilen ve iyi frekans kurabilen bir matematik özel ders öğretmeni çocuğunuzun başarısını pozitif yönde etkileyecektir.

YGS matematik özel ders öğretmeni

YGS matematik özel ders öğretmeni üniversite hazırlık evresinde öğrencilerine yalnızca ders vermekle kalmamalı aynı zamanda düzenli bir şekilde çalışma disiplini içerisinde tutunabilmesini de sağlamalıdır. Ekol özel ders kurumu YGS Matematik özel ders öğretmenleri öğrencileriyle rahat iletişim kurabilen, başarılı öğrenciler yetiştirmiş referanslı öğretmenlerdir.

LYS matematik özel ders öğretmeni

LYS matematik özel ders öğretmeni sayısal ve eşit ağırlık alanlarında tercih yapmak isteyen öğrencilerin en büyük destekçileridir. Öğrencilerimize LYS matematik özel dersi verirken aynı zamanda düzenli bir hayata sahip olmaları için altyapıyı nasıl oluşturacaklarını öğretiyor ve ücretsiz eğitim danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Öğrencilerin akademik başarısı düzenli bir programla birlikte gerçekleştirildiğinde öğrencilerimizin sosyal açıdan zenginleşmeleri için de çokça zamanı olmaktadır. Kendine sosyal açıdan zaman ayırabilecek birey haline gelmek akademik yönden uzun vadede başarılı bireyler için gerekli ve de önemli bir nüanstır.

SAT matematik özel ders öğretmeni

SAT matematik özel ders öğretmeni SAT matematik özel dersi ve SAT 2 ( SAT Subject test ) matematik özel dersi desteği verebilen yurt dışında özellikle Amerika'da okumak isteyen öğrencilerin en önemli yardımcılarıdırlar. 2016 yılında değişen SAT sistemine hakim öğrencisiyle iyi uyum yakalayan SAT matematik öğretmenlerimizle her zaman destekçiniz olmaktayız. Güncel sınav takvimlerini college board sisteminden takip ederek durumunuzun değerlendirmesini yapan SAT Matematik özel ders öğretmenlerimiz sınava girmeniz için en uygun zamanı belirler buna göre süreci yönetir.

IB matematik özel ders öğretmeni

IB matematik özel ders öğretmeni IB müfredatında eğitim alan ve standard level matematik ve high level matematik alanlarında eğitim gören öğrencilerimize destek olmaktadırlar. Öğrencilerimizin Koreli öğrenciler arasında fark yaratarak yurt dışında YALE, HARVARD, BERKELEY, MIT, LSE gibi en prestijli üniversitelere kabul edilmesi bizim şu ana kadarki en büyük gurur kaynaklarımız arasındadır.

AP matematik özel ders öğretmeni

AP matematik özel ders öğretmeni İstanbul’da özellikle Robert Koleji ve Hisar Vakfı Okullarında eğitim gören öğrencilerimizin matematik dersi sınavlarında en yüksek puanları alabilmeleri için gerekli çalışmaları yürütür. Öğrencilerimizin 5 üstünden 5 aldığı ve sonrasında yurt dışında çok kaliteli üniversitelere kabul alması bizi ayrıca mutlu etmektedir.

Beşiktaşta matematik özel ders öğretmeni
Göktürkte matematik özel ders öğretmeni
Leventte matematik özel ders öğretmeni
4. Leventte matematik özel ders öğretmeni
Nişantaşında matematik özel ders öğretmeni
Ataşehirde matematik özel ders öğretmeni
Ataköyde matematik özel ders öğretmeni
Şişlide matematik özel ders öğretmeni
Etilerde matematik özel ders öğretmeni
Ulusta matematik özel ders öğretmeni
Tarabyada matematik özel ders öğretmeni
Üsküdarda matematik özel ders öğretmeni
Maltepede matematik özel ders öğretmeni
Zeytinburnunda matematik özel ders öğretmeni
Sarıyerde matematik özel ders öğretmeni
Gayrettepede matematik özel ders öğretmeni
Akatlarda matematik özel ders öğretmeni
Bebekte matematik özel ders öğretmeni
İstinyede matematik özel ders öğretmeni
Kadıköyde matematik özel ders öğretmeni
Bakırköyde matematik özel ders öğretmeni

Matematik özel ders öğretmenlerimiz İstanbul'un Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Maltepe, Ataşehir, Ataköy, Göktürk, Levent, 4. Levent, Etiler, Ulus, Akatlar, İstinye, Maslak, Nişantaşı gibi bir çok ilçe ve semtlerinde matematik özel ders hizmeti vermektedirler.