9. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat?


9. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat?

9. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat? Lise 1. sınıfta hangi dersler var sorularının cevabını tüm okul programları için alt kısımda bulabilirsiniz. 9. sınıf dersleri öğrencilerin lise hayatının yoğunluğunu hissetmeye başladığı, orta okul rahatlığının sona erdikten sonraki ilk adımdır. 9. sınıf dersleri özellikle temel dersler grubunda değerlendirildiğinde YGS diye adlandırılan üniversite giriş sınavlarından birinci sınavda çıkan soruların yaklaşık % 75 inin sorulduğu konuları içermektedir. YGS konularının % 40 etkili olduğu düşünüldüğünde 9. sınıf derslerinin ne kadar etkili olduğu anlaşılacaktır. Özellikle 9. sınıf matematik dersi, 9. sınıf Fizik dersi ve 9. sınıf Kimya dersi bu yıl akademik olarak başarılı bir şekilde tamamlandığında öğrencileri gelecek yıllarda rahatlatmakla kalmayacak üniversiteye hazırlık heyecanının yaşandığı son viraj olan 12. sınıfta son derece rahatlatacaktır. Tüm derslerde alınacak karne notları ise okul başarı puanını etkileyeceği için öğrencilerimizin 9. sınıf dersleri çalışılırken aklında bulunması gereken bir diğer etkendir.

9. sınıfta hangi dersler var?

9. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat diye incelediğimizde ders sayısının daha önceki yıllara nazaran fazla olması öğrencileri ilk etapta bocalamaya sürükleyebilen faktördür. Fakat öğrenciler 9. sınıfta disiplinli ve sistematik bir şekilde düzenli olarak çalışma alışkanlığı kazanırsa hem stresten uzak başarılı bir okul hayatı geçiriyorlar hem de sosyal hayatlarını doyasıya yaşama fırsatına sahip oluyorlar. Vaktinin tamamını cep telefonu, bilgisayar ve diğer aktivitelere ayırıp yalnızca sınavdan önce kısa zamanda çalışmaya çalışan öğrenciler kaçınılmaz hüsranla karşılaşmaktadır. Bu senaryo her zaman böyle olmuştur. Çok zor bir durum olmayan düzenli çalışma disiplini kazanıldıktan sonra öğrenciler her açıdan rahata ereceklerdir. 

9. sınıfta hangi dersler var ve haftada kaç saat ders olacak?

Hazırlık Sınıfı Bulunan ve Bulunmayan

Anadolu Lise 1. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı  5

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2

Tarih  2

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya  2

Matematik  6

Fizik  2  

Kimya 2

Biyoloji  2

Felsefe

Birinci Yabancı Dil  4

İkinci Yabancı Dil  2

Beden Eğitimi ve Spor  2 

Görsel Sanatlar/ Müzik  2

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü  1

Seçmeli Dersler 5

Rehberlik ve Yönlendirme  1

SOSYAL BİLİMLER Lise

1. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı  7

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  2

Tarih  2

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya  2

Matematik  6

Fizik  2

Kimya  2

Biyoloji  2

Felsefe

Birinci Yabancı Dil  4

İkinci Yabancı Dil  2

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar/ Müzik  2

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü  1

Sosyal Bilim Çalışmaları

Psikoloji

Sosyoloji

Sanat Tarihi

Mantık

Bilgisayar Bilimi

Osmanlı Türkçesi

Seçmeli Dersler 5

Rehberlik ve Yönlendirme  1

FEN LİSESİ

1. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı 5

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 

Tarih  2

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya  2

Fen Lisesi Matematik  6

Fen Lisesi Fizik  2

Fen Lisesi Kimya  2

Fen Lisesi Biyoloji  2

Felsefe

Birinci Yabancı Dil  4

İkinci Yabancı Dil  2

Bilgisayar Bilimi  2 

Beden Eğitimi ve Spor  2

Görsel Sanatlar/Müzik  2

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü  1

Seçmeli Dersler 3

Rehberlik ve Yönlendirme  1

GÜZEL SANATLAR LİSESİ

1. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı  5

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  2

Tarih  2

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya  2

Matematik  6

Fizik  2

Kimya  2

Biyoloji  2

Felsefe

Yabancı Dil  2

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar  2

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü  1

Batı Müziği Teori ve Uygulaması  2

Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması

Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması  2

Piyano 1

Bağlama

Çalgı Eğitimi 1

Çok Sesli Koro

Türk Halk Müziği Koro

Türk Sanat Müziği Koro

Çalgı Toplulukları

Bilişim Destekli Müzik

Türk ve Batı Müziği Tarihi

Bireysel Ses Eğitimi

Drama

Müzik Kültürü

Türk İslam Musikisi

Türk Dünyası Müzikleri

Halk Dansları ve Musikisi

Seçmeli Dersler  5 

Rehberlik ve Yönlendirme  1

GÜZEL SANATLAR LİSESİ

1. sınıfta hangi dersler var?

( TÜRK SANAT MÜZİĞİ )

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması

Batı Müziği Teori ve Uygulaması

Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması

Türk Sanat Müziği Koro

Türk Halk Müziği Koro

Çalgı Eğitimi

Piyano

Çalgı Toplulukları

Bağlama

Türk İslam Musikisi

Türk Müziği Tarihi

Bireysel Ses Eğitimi

Drama

Müzik Kültürü

Bilişim Destekli Müzik

Türk Dünyası Müzikleri

Halk Dansları ve Müzikleri

Seçmeli Dersler 

Rehberlik ve Yönlendirme

GÜZEL SANATLAR LİSESİ

1. sınıfta hangi dersler var?

( GÖRSEL SANATLAR )

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Desen

İki Boyutlu Sanat Atölye

Üç Boyutlu Sanat Atölye

Temel Sanat Eğitimi

Müze Eğitimi

Genel Sanat Tarihi

Grafik Tasarım

Drama

Çağdaş Dünya Sanatı Tarihi

Estetik

Sanat Eserleri Analizi

Türk İslam Sanatı Tarihi

Geleneksel Türk Sanatları Minyatür

Geleneksel Türk Sanatları Ebru

İmgesel Resim

Seçmeli Dersler 

Rehberlik ve Yönlendirme

SPOR LİSESİ

1. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Temel Spor Eğitimi

Spor Anatomisi ve Fizyolojisi

Beden Eğitimi ve Spor Tarihi

Antrenman Bilgisi

Sporcu Sağlığı

Spor Yönetimi ve Organizasyonu

Spor Psikolojisi ve Sosyolojisi

Spor ve Beslenme

Eğitsel Oyunlar

Genel Jimnastik

Ritim Eğitimi ve Halk Dansları

Atletizm

Artistik Jimnastik

Takım Sporları

Bireysel Sporlar

Spor Uygulamaları

Seçmeli Dersler 

Rehberlik ve Yönlendirme

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

1. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Arapça

Meslek Dersleri

ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP

LİSESİ 1. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Arapça

Meslek Dersleri

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

1. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar / Müzik

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Alan Dersleri

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

1. sınıfta hangi dersler var?

ANADOLU TEKNİK PROGRAMI İÇİN

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar / Müzik

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Alan Dersleri