7. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat?


7. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat?

Ortaokul 3. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat? 7.  sınıfta hangi dersler var ve kaç saat? Orta Okul 3. sınıf olarak literatürlerde yerini almış olan 7. sınıf dersleri öğrencilerin ciddi çalışma temposunu sürekli ve zorunlu kılmaktadır. Orta okulda ciddiyetin en çok artığı sınıf olan 7. sınıfta Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe dersleri ağırlıklı olmak üzere öğrencilerin çalışma sistemi kazanması gereken bir yıl TEOG öncesi son yıldır. Yeni TEOG sınav sisteminde açık uçlu soruların da sorulmasının gündemde olduğu zaman dilimindeyiz. 17,000 tane öğrencinin birinci olduğu TEOG sınavlarını daha seçici hale getirebilmek için sistem değişikliği üzerinde durulmaktadır. Zemini iyi hazırlanan bir öğrenci akademik olarak rahat başarıya ulaşabilecektir.

7. sınıfta hangi dersler var?

Velilerin çocuklarına güvenmeleri fakat bu zaman zarfında süreci de yakından takip etmeleri ya da takip ettirmeleri gerekmektedir. 7. sınıf dersleri öğrencilerin 8. sınıfta görecekleri derslerin temellerini oluşturmaktadır. Özellikle matematik dersinde 7. sınıfta başarısız olan öğrenciler TEOG sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Çok ders çalışmaktan değil sistemli çalışmaktan bahsettiğimizi tekrar etmek isteriz. TEOG sınavları öncesi öğrencilerin çalışma disiplini kazanabilmeleri için önlerindeki son fırsat bu yılı iyi değerlendirmekten geçmektedir. Binlerce öğrenci TEOG sınavlarına daha 7. sınıftan hazırlanmaya başlamaktadır. Bu yıldan itibaren sistemin daha da zorlaşmasıyla bu oran daha da artacaktır. 7. sınıfı olması gerektiği gibi değerlendirmeyen öğrenciler 8. sınıf başladıklarında bocalama evresine girmektedir. Bu noktada sıfırdan bir yılın derslerini 1 ay gibi kısa zamanda halletmeleri gerekmektedir. Bunu başarabilen öğrenciler mutlaka var fakat bu süreç profesyonel bir eğitimci desteğiyle bile çok kolay olmadığını düşünürsek öğrencinin kendi başına başarılı olması çok zor bir durumdur. 

Ortaokul 3. sınıf dersleri ve haftalık ders saatleri

Türkçe Dersi haftada 5 saat

Matematik Dersi haftada 5 saat 

Fen Bilgisi dersi haftada 4 saat

Sosyal Bilgiler dersi haftada 3 saat

Yabancı Dil dersi haftada 4 saat

Teknoloji ve Tasarım dersi haftada 2 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi haftada 2 saat

Beden Eğitimi ve Spor dersi haftada 2 saat

Görsel Sanatlar dersi haftada 1 saat

Müzik dersi haftada 1 saat

Seçmeli dersler haftada 8 saat

Haftalık Toplam ders saati 37 saattir

6. sınıfta işlenecek dersler

Ortaokul 3. sınıf dersleri ve saatleri 7. sınıf derslerinin yoğunluğunu bir nebze gösterse de gelecek yıl ihtiyacı olan bilgileri mutlak suretle kazanması gerektiği için ciddiyet arz etmektedir. Öğrenciler matematik dersinde pozitif negatif tam sayılar, tam sayılarda dört işlem gibi konularda dahi eksiklik hissedebilmektedir. Bu tarz eksiklikler var ise bir an önce eksikler giderilmelidir. Bu toparlanma süreci çok zor bir süreç değildir. Fakat gelecek yıla bırakılırsa öğrenci psikolojik olarak gergin olmakta ve stresle çalıştığı süre zarfında da istenen verimli çalışma temposuna girememektedir. Aynı zamanda velilerimizin bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Biliyoruz ki öğrencilerden çok veliler TEOG stresi yaşamaktadır. Biz de diyoruz ki bu süreç son dakikaya bırakılmadan daha 7. sınıfta programlanması gereken bir süreçtir. Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir eğitim hayatı diliyoruz...