3. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat?


3. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat?

İlkokul 3. sınıf okuma yazma evresinin tam manasıyla kavrandığı, öğrencilerin seviyelerine uygun kitapları ve okuma parçalarını okumaya başladığı ve okudukları metin ve kitaplardan anlamlı sonuçlar çıkarmaya başladığı bir sürecin başlangıç seviyesidir. Matematik ve Türkçe dersinin temel dersler arasında en çok önem arz ettiği yıl olan ilkokul 3. sınıf sürecinde öğrenciler resimli okuma parçaları okuyarak sıkılmadan okuma düzeylerini geliştirmeye başlamalıdırlar. Aynı zamanda Matematik dersinde çarpım tablosunu öğrenmeye başlanmalı yıl sonuna kati surette çarpım tablosunu ezberlemiş olarak varmalıdırlar. 

İlkokul 3. sınıfta hangi dersler var?

Anlamlı bütünlüklerin kurulmaya başlandığı, çocukluk sürecinin ikinci aşamasının başladığı ilkokul 3. sınıf sürecinde yapılması gerekenler kadar okulda ve sosyal hayatta öğrenciye sunulan imkanlar da çok önemlidir. Özel okul ve sınıf mevcudunun az olduğu devlet okullarında okuyan öğrenciler kalabalık ve imkanlar açısından yoksun okullarda okuyan öğrencilere nazaran çok daha şanslılar. Siz ebeveynler olarak seçme şansınız var ise mutlaka ve mutlaka çocuğunuzun gittiği okulun kalitesine, referanslarına, sahip olduğu ve sunduğu imkanlara çok dikkat etmelisiniz. Gelişmeye yeni başlanan sürecin içinde olan öğrenciler bu dönemde sağlıklı kişisel ilişki kurabilecekleri ortamda yetişme imkanına sahip olurlarsa kaliteli bir gelecek için de adımları düzgün atabileceklerdir. 

İlkokul 3. sınıfta var olan dersler ve haftalık ders saatleri aşağıdaki gibidir. 

Türkçe Dersi haftada 8 saat

Matematik Dersi haftada 5 saat 

Hayat Bilgisi dersi haftada 3 saat

Sosyal Bilgiler dersi haftada 3 saat

Yabancı Dil dersi haftada 2 saat

Görsel Sanatlar dersi haftada 1 saat

Müzik dersi haftada 1 saat

Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi haftada 5 saat

Serbest Etkinlikler dersi haftada 2 saat

Haftalık Toplam ders saati 30 saattir.

İlkokul 3. sınıfta neler var?

Oyun sürecinin giderek azalmaya başladığı anlamlı ilişkiler kurmayı gerektiren, yorum yapabilme kabiliyetinin gelişmeye başladığı bu süreçte öğrenciler için sosyal imkanların yanı sıra arkadaşlarıyla ilişkisi ve öğretmeniyle ilişkisi de son derece önemlidir. Öğretmenler sınıf öğretmeni olması sebebiyle bir çok okulda öğrencilerin okuldaki tüm zamanını birlikte geçirdikleri kişidir. İkili ilişkilerde vizyon ve ufuk açma konusunda sağlıklı bireyler yetişebilmesi için dikkat etmeniz gereken ikinci unsur ise kaliteli bir öğretmene çocuğunuz emanet etmektir.