6. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat?


6. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat?

Ortaokul 2. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat? 6. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat? 4+4+4 eğitim sisteminin faaliyete girmesinden sonra orta 2 diye adlandırılan 6. sınıf derslerinin listesini ve haftalık ders saat programını sizinle paylaşıyoruz. Bu derslerin tamamı öğrenciler için son derece önemlidir. Öncelikle kaliteli bir liseye geçiş sürecinde 6. sınıf ders notlarının puan hesaplamaya etkisi göz önünde bulundurulduğunda tüm derslere aynı ehemmiyetle yaklaşılması gerektiği gerçeğiyle yüz yüze gelmekteyiz. Öğrencilerimizi geçen 5 yıla endeksle çok daha fazla sorumluluk beklemektedir. Daha önceki yıllarda çocukluk sürecinden, velilerin destek olabilecekleri noktalardan bahsetmiştik. Fakat artık öğrencilerimizin mantıklı düşünen sorumluluklarının bilincinde olması gereken bir bilince sahip olması beklentisi haklı sebeplere bağlıdır. Ders çalışma konusunda birilerinin söylemleriyle hareket etmeyi bırakıp kendi inisiyatifiyle disiplinli bir program uygulayan bireyler yetişmesi en temel arzumuzdur.

 6. sınıfta hangi dersler var?

Türkçe Dersi haftada 6 saat

Matematik Dersi haftada 5 saat 

Fen Bilgisi dersi haftada 4 saat

Sosyal Bilgiler dersi haftada 3 saat

Yabancı Dil dersi haftada 4 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi haftada 2 saat

Beden Eğitimi ve Spor dersi haftada 2 saat

Görsel Sanatlar dersi haftada 1 saat

Müzik dersi haftada 1 saat

Seçmeli dersler haftada 8 saat

Haftalık Toplam ders saati 36 saattir

Ortaokul 2. sınıfta hangi dersler için neler yapmalı?

Ortaokul 2. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat diye baktığımızda hemen her temel derse orantılı vakit ayrılmış olması da öğrencilerin tüm derslere ne kadar çok önem vermesi gerektiğini göstermektedir. Her ne kadar sorumluluklarının bilincinde bireyler olması gerektiğini söylesek de çocukluktan çıkıp ergenliğe adım atılması durumunda olan öğrencilerimizin desteğe ihtiyaç duydukları da bilim dünyası tarafından kabul edilen bir gerçektir. Öğrencilerin düzenli çalışma programı ve çalışma disiplini kazanmasına vurgu yapıyoruz. Çünkü öğrencilerimiz hayat boyu en çok ihtiyaç duyacakları konu budur. Bir öğrenci zaman yönetimini becerebilir, verimli ders çalışma anını belirleyebilir hale gelmişse ( bu durum veli, eğitim danışmanı veya kendisi tarafından belirlenebilir ) eğitim hayatı boyunca stresten uzak, akademik hayatın bir zorluk değil kolaylıktan ibaret olduğunu da fark edecektir. 

6. sınıfta işlenen konular neler?

6. sınıfta hangi dersler var diye baktığımızda listemizdeki en dikkat edilmesi gereken derslerden bir tanesi 6. sınıf matematik dersi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Doğal sayılarda işlemler

Çarpanlar ve katları

Açılar 

Oran

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim

Araştırma soruları üretme

Veri toplama ve düzenleme

Veri analizi

Tam sayılar

Cebirsel ifadeler

Alan Ölçme

Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme

Sıvılarda Ölçme

Çember

konularının olduğunu görmekteyiz. Okul hayatı boyunca bir öğrencinin göreceği matematik derslerindeki neredeyse tüm temel matematik bilgilerinin kazandırılacağı ilk yıl 6. sınıf olmaktadır. 6. sınıftaki matematik derslerini başarıyla bitiren bir öğrenci, konuları gerçekten anladığı taktirde hayatı boyunca rahat edecektir.