10. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat?


10. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat?

10. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat? Lise 2. sınıfta hangi dersler var ve kaç saat sorusunun cevabını öğrenmek isteyen tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizle içeriğin alt kısmında detayları bütün okul programları için paylaşıyoruz. 10. Sınıf öğrencilerin üniversite sınavlarına bir adım daha yaklaştıkları ve ciddi hedefi olan öğrencilerin okul derslerine verdikleri önemin ciddiyetinin anlaşılması ve buna göre disiplinli çalışmalara başlamalarının yanı sıra geçen yıl yani 9. Sınıf derslerinin konularını da periyodik olarak tekrar ettikleri bir yıldır. 10. Sınıf öğrencilerinin derslerdeki tüm detayları anlayarak kavramaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki okul öğrenme yeridir. Bir çok öğrenci kendilerince farklı sebeplerden dolayı kaçırdıkları ya da anlamadıkları konuları öğretmenlerine sormamaktadır. Bu sebeplerden en bilinenleri arkadaşları tarafından küçük düşeceği endişesi, öğretmenden çekinme ve parmak kaldırma korkusu gelmektedir. Öğrenciler arasındaki bu yanılgı aşıldığında gerçek başarı gelecektir. Öğrenciler bir yeri anlamamışsa bilmelidir ki anlamayan kişi yalnızca kendisi değil . Emin olun anlamayan daha bir çok öğrenci var fakat sizinle aynı endişeleri taşıdıkları için sormaktan çekinmektedirler. 10. Sınıfa gelmiş öğrencilerimizin artık bu durumu tersine çevirerek tam anlamıyla öğrenmeyi gerçekleştirebilmek adına sıkılmadan ve çekinmeden her imkanı değerlendirip öğretmenlerini soru yağmuruna tutmaya başlamalarını tavsiye ediyoruz. Emin olun anlamadığınız yeri sorduğunuzda daha çok takdir toplayacaksınız. Bu durum sizi daha çok çalışmaya sevk edecek öz güveniniz artacaktır.

10. sınıfta hangi dersler var?

10. sınıf özellikle sayısal derslerin zorluğu açısından da öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir yıldır. Alan seçimlerinin 11. Sınıf itibarıyla olması sebebiyle bu durum tüm öğrencileri ilgilendirmektedir. Öğrencilerin hayat boyu ilk defa gördükleri konularla yüz yüze gelmesi çalışma tempolarını artırmaları gerektiği anlamına gelmektedir. Çalışma disiplini üzerinde vurguyla durmamızın sebebi hayatınızın stresten uzak başarılı ve öz güvenli bireyler olarak yetişe bilmenizin tek yönteminin bu olmasıdır. Önünüzde yakın gelecekte girecek olduğunuz sınav kesinlikle bilenle bilmeyeni, çalışanla çalışmayanı ayırt edecek bir sınavdır. Atarım tutar mantığı kesinlikle işe yaramamaktadır. Sonucun hüsran olmaması için yapmanız gereken basit yöntemleri sizinle paylaşıyoruz uygulayan öğrencilerimiz hedefe rahatlıkla varırken son seneye bırakan öğrenciler bir yandan okul sınavları bir yandan önceki üç yılın konularını kavrayabilmek bir yandan da soru çözüm hızlarını artırabilmek için adeta cebelleşmek zorunda kalmaktadırlar. Siz siz olun ikinci gruptakilerden olmayın. Hepinize başarılar dileriz…  

10. sınıfta hangi dersler var ve haftada kaç saat ders olacak?

Hazırlık Sınıfı Bulunan

- Bulunmayan
Anadolu Lisesi

2. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Birinci Yabancı Dil

İkinci Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor

Görsel Sanatlar/ Müzik

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Seçmeli Dersler 

Rehberlik ve Yönlendirme

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

2. sınıfta hangi dersler var?


Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Birinci Yabancı Dil

İkinci Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar/ Müzik

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Sosyal Bilim Çalışmaları

Psikoloji

Sosyoloji

Sanat Tarihi

Mantık

Bilgisayar Bilimi

Osmanlı Türkçesi

Seçmeli Dersler 

Rehberlik ve Yönlendirme

FEN LİSESİ

2. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Fen Lisesi Matematik

Fen Lisesi Fizik

Fen Lisesi Kimya

Fen Lisesi Biyoloji

Felsefe

Birinci Yabancı Dil

İkinci Yabancı Dil

Bilgisayar Bilimi

Beden Eğitimi ve Spor

Görsel Sanatlar/Müzik

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Seçmeli Dersler 

Rehberlik ve Yönlendirme

GÜZEL SANATLAR LİSESİ

2. sınıfta hangi dersler var?
Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Batı Müziği Teori ve Uygulaması

Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması

Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması

Piyano

Bağlama

Çalgı Eğitimi

Çok Sesli Koro

Türk Halk Müziği Koro

Türk Sanat Müziği Koro

Çalgı Toplulukları

Bilişim Destekli Müzik

Türk ve Batı Müziği Tarihi

Bireysel Ses Eğitimi

Drama

Müzik Kültürü

Türk İslam Musikisi

Türk Dünyası Müzikleri

Halk Dansları ve Musikisi

Seçmeli Dersler 

Rehberlik ve Yönlendirme

GÜZEL SANATLAR LİSESİ 
( TÜRK SANAT MÜZİĞİ )

2. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması

Batı Müziği Teori ve Uygulaması

Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması

Türk Sanat Müziği Koro

Türk Halk Müziği Koro

Çalgı Eğitimi

Piyano

Çalgı Toplulukları

Bağlama

Türk İslam Musikisi

Türk Müziği Tarihi

Bireysel Ses Eğitimi

Drama

Müzik Kültürü

Bilişim Destekli Müzik

Türk Dünyası Müzikleri

Halk Dansları ve Müzikleri

Seçmeli Dersler 

Rehberlik ve Yönlendirme

GÜZEL SANATLAR LİSESİ
( GÖRSEL SANATLAR )


2. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Desen

İki Boyutlu Sanat Atölye

Üç Boyutlu Sanat Atölye

Temel Sanat Eğitimi

Müze Eğitimi

Genel Sanat Tarihi

Grafik Tasarım

Drama

Çağdaş Dünya Sanatı Tarihi

Estetik

Sanat Eserleri Analizi

Türk İslam Sanatı Tarihi

Geleneksel Türk Sanatları Minyatür

Geleneksel Türk Sanatları Ebru

İmgesel Resim

Seçmeli Dersler 

Rehberlik ve Yönlendirme

SPOR LİSESİ


2. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Temel Spor Eğitimi

Spor Anatomisi ve Fizyolojisi

Beden Eğitimi ve Spor Tarihi

Antrenman Bilgisi

Sporcu Sağlığı

Spor Yönetimi ve Organizasyonu

Spor Psikolojisi ve Sosyolojisi

Spor ve Beslenme

Eğitsel Oyunlar

Genel Jimnastik

Ritim Eğitimi ve Halk Dansları

Atletizm

Artistik Jimnastik

Takım Sporları

Bireysel Sporlar

Spor Uygulamaları

Seçmeli Dersler 

Rehberlik ve Yönlendirme

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ


2. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Arapça

Meslek Dersleri

ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ İÇİN

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Arapça

Meslek Dersleri

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar / Müzik

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Alan Dersleri

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI İÇİN

2. sınıfta hangi dersler var?

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor/ Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar / Müzik

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Alan Dersleri