YGS Türkçe konuları


YGS Türkçe konuları

YGS Türkçe konuları öğrencileri hem mental açıdan en az yoran hem de öğrencileri en az strese sokan konulardan oluşmaktadır. Bu durumun en önemli sebebi YGS Türkçe konularının öğrencilerin neredeyse ilkokul yıllarından bu yana sürekli tekrar tekrar gördükleri konu başlıklarından oluşmasıdır. Her ne kadar tüm öğrenciler için kolay gibi görünse de sistemli ve düzgün çalışılmadığı takdirde YGS Türkçe testi öğrencileri ters köşe yapan ilk test olmaktadır. 

YGS Türkçe konuları eskiden beri bildiğiniz daha doğrusu aşina olduğunuz konu başlıklarından olması sizin için çok büyük bir avantajdır. Fakat bu avantajın tüm adaylar açısından eşdeğer olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurursak yapacağınız çalışmalar, sistematik programlar ve sürekli hedef artışı uygulamalı olarak gerçekleştirilmelidir. 

2017 ve 2018 YGS Türkçe konuları.

1Sözcük Anlamı
2Söz Yorumu
3Deyim ve Atasözü
4Cümle Anlamı
5Cümle Yorumu
6Paragrafta Anlatım Teknikleri
7Paragrafta Konu-Ana Düşünce
8Paragrafta Yapı
9Paragrafta Yardımcı Düşünce
10Ses Bilgisi
11Yazım Kuralları
12Noktalama İşaretleri
13Sözcüğün Yapısı
14Sözcük Türleri
15Fiiller
16Sözcük Grupları
17Cümlenin Ögeleri
18Cümle  Türleri
19Anlatım Bozukluğu

2017 ve 2018 YGS Türkçe konuları ve soru dağılımı nedir?

2017 2018 YGS Türkçe konuları arasında öğrenciler dil bilgisi konularını belirli bir çalışma sonrasında doğru yanıtlayabilir hale gelirken, kelime bilgisi, anlam bilgisi, paragraf bilgisi gibi konuların sorularında bir kaç şık arasında kalabilmektedir. Bu durumu aşmanın en garanti yolu bol miktarda paragraf sorusu çözmekten geçmektedir. Hatta ve hatta çözeceğiniz paragraf sorularının uzunluğu olabildiğince uzun olsun ki ilk başlarda kendinizi en zora hazırlamış olun. YGS Türkçe testinde uzun paragrafta gelebilir kısa paragrafta. Nihayetinde uzun paragraf soruları zor anlamına da gelmemektedir. Aksine uzun paragraf soruları çoğunlukla daha kolay olabilmektedir. Fakat bir çok öğrenciyi esas yoran kısım uzun paragraf sorularını kısa zamanda çözebilme yetisine sahip olunmamasıdır. Bizim yapmanızı istediğimiz egzersizler bu açıdan bakıldığında aslında kısa zamanda uzun soruları çözebilme yetisi kazanmanızı hedeflemektedir.