LYS coğrafya 1 2 konuları


LYS coğrafya 1 2 konuları

LYS coğrafya konuları LYS 3 yani coğrafya1 sınavı ve LYS 4  coğrafya 2 sınavı olmak üzere iki kategoride değerlendirilmektedir. Coğrafya 1 testinde sorulan 24 soru genel olarak bilgiyi ölçmeye dayalı sorulardan oluşmaktadır. Bilgiye dayalı yorum sorularının az miktarda yer aldığı LYS 3 coğrafya 1 testi soruları çözerken müfredata uygun soruların geldiği izlenimi hakim olmakla birlikte son yıllarda gelen sorularda öğrencilerin çok fazla zorlanmadığı hatta zaman konusunda da sıkıntı yaşanmadığı adaylardan gelen genel kanı olarak göze çarpmaktadır. LYS 3 coğrafya 1 testi sorularına mutlaka konu anlatımlı Coğrafya kitaplarından çalışılmalı üstüne pekiştirici çokça soru çözülmelidir. Çalışmalar düzenli bir şekilde tekrar edilerek bilgilerin sınava kadar uçup gitmesi önlenmelidir. Zaten çok fazla zorlamayacak konulardan oluşması sizin açınızdan bir avantaj olurken bu avantajı kendi lehinize kullanabilmeniz için mutlak suretle düzenli ve de periyodik tekrarlar yapmanızı önermekteyiz. 

AYT coğrafya konuları neler?

DOĞAL SİSTEMLER

Doğa ve İnsan

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

İklim Bilgisi

Yerin Şekillenmesi

Doğanın Varlıkları


BEŞERİ SİSTEMLER

Beşeri Yapı

Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

Geçim Tarzları


MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE

Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri

Türkiye İklimi ve Özellikleri

Türkiye'nin Doğal Varlıkları

Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç

Türkiye Turizmi

Türkiye'nin Kültürel Mirası

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve Toplum konuları sınavda sorulmayacak.

AYT coğrafya konularına nasıl çalışılmalı?

LYS 4 Coğrafya 2 konuları coğrafya 1 konularından gelen sorulara nazaran daha çok yorum içeren sorular barındırmaktadır. Genel coğrafya ve beşeri coğrafya bilgilerinin ölçülmesi ve yorumlanmasına yönelik soruların sorulduğu bir test olan coğrafya 2 testi konuları hem ülkemiz hem de global açıdan ele almayı başaran öğrencilerin yorum yapabilme yeteneğini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Tablo ve grafik sorularının sorulduğu LYS 4 coğrafya 2 testi sorularında grafik ve tablo yorumlamayı başarabilen öğrenciler rahatlıkla doğru cevaba ulaşabileceklerdir. Soruların %60-65 i 11. sınıf ve 12. sınıf coğrafya dersi konularından gelirken yaklaşık %35-40 kadarlık kısmı 9.sınıf ve 10. sınıf coğrafya dersi konularından gelmektedir. Bazı soruların içinde cevaplar gizli bir şekilde bulunmaktadır. Bu cevapları gün yüzüne çıkarabilmenin koşulu ise geçmiş yıllarda çıkmış coğrafya sorularını mutlaka çözmeniz ve bu çıkmış sorulara benzer en az üç farklı kaynak bitirmiş olmanızdan geçmektedir. Tüm öğrencilere başarılar diliyoruz...