TEOG sınav stresini nasıl yeneriz?


TEOG sınav stresini nasıl yeneriz?

TEOG sınavı öğrencilerin hayatında girdikleri en ciddi sınavdır. Bu ciddiyet ve rekabetin fazlalığı öğrencinin geleceğini belirleyecek bir sınava girmesi gibi faktörler bir araya geldiğinde TEOG sınav stresi de beraberinde gelmektedir. Şüphesiz kaygıları azaltmakta ilk adım olumlu düşünme becerisini geliştirmektir. Bir olayda bizi endişeye sevk eden olayın kendisi değil, olayı algılayış ve değerlendiriş şeklimizdir. Genel olarak, stresi ve sınav kaygısının altında yatan sebep acil durumlar karşısında kapıldığımız doğru ve akılcı olmayan düşünce biçimidir. Ancak, bu çözülebilir bir sorundur. Öyle ki olumsuz duygu ve davranışa yol açan düşünce biçimini   zihnimizi düzenleme ve kontrol etme metoduyla değiştirmek mümkündür.

TEOG sınav kaygısını yenmek için yapılması gerekenler.

TEOG sınav kaygısını yenmek için yapılması gerekenleri sizin için maddeler halinde hazırladık. Bu maddelerden bir kısmı velileri ilgilendirirken bir kısmı öğrencileri ilgilendirmektedir.

Veliler açısından TEOG sınav stresi:

** Çocuğunuza güvenin.

** Yön gösterirken bilinçli hareket ediniz. Profesyonel destek almaktan kaçınmayınız.

** TEOG sınavı ve müfredatı hakkında bilgi sahibi olan okul öğretmenleri ya da desteğini aldığınız eğitim danışmanlarının rehberliğinde hareket etmek daima en faydalı yol olduğunu unutmayınız.

** Çocuğunuzun alışkanlıklarını ve ilgi odağında var olan durumları en iyi siz bildiğiniz için TEOG öncesi her şeyden soyutlamak yerine minimize etmeyi tercih ediniz.

TEOG hazırlığı 1 yıl boyunca süren uzun ve meşakkatli bir maratondur. İlk başta yoğun tempoda başlayan bir çok öğrenci sınava çok az bir zaman kaldığında psikolojik çöküntü yaşamaktadır. Bunu artık biliyorsunuz. Bu duruma mahal vermeyecek şekilde programların düzenlenmesini sağlayınız.

Hiç bir şey çocuğunuzun geleceğinden daha önemli değildir. Bu sebeple düzenli bir çalışma programı yaptıktan sonra öğrencinin çalışma düzenini etkileyecek her şeyden kaçınınız. 

Çocuğunuzun üstünde psikolojik baskı oluşturulmasına izin vermeyiniz daha da ötesi anne babası olarak siz kesinlikle psikolojik baskı uygulamayınız. Arkadaşlarıyla kıyas yapmayınız.

İmkanlar doğrultusunda profesyonel eğitim danışmanlığı hizmeti alınız.

Öğrenciler açısından TEOG sınav stresi;

Sebepler:

**  Konuların sınava kadar yetiştirilememesi

**  Denemelerde alınan düşük puanlar

**  Okulda daha önce yaşanmış olumsuz tecrübeler

**  Olumsuz yönlendirme yapan arkadaşlar

**  Ailenin veya çevrenin psikolojik baskı uygulamaları

TEOG sınavın stresini yenmek için yapılması gerekenler:

*** Konuların sınava kadar yetiştirilememesi plansız çalışma sonucu oluşur. Kendisine haftalık program yapan ve aksatmadan konuları çalışan öğrenciler eksiksiz olarak sınava hazırlanırlar. Eğitim danışmanlarımız işte tam bu noktada size gerekli olan desteği vermektedirler. Eğitmenlerimiz haftalık program hazırlarlar ve öğrencilerin ödevlerini takip ederler. 

*** Çok zor bir deneme ile karşılaşınca öğrenciler düşük puan alırlar ve moralleri bozulur. Daha sonrasında ise çalışma istekleri azaldığı için zamanla çalışmayı bırakırlar. Bu noktada yapılacak doğru hamle kolaydan zora doğru adım adım her seviyede deneme yapılmasıdır. Bunun için için önce öğrencinin seviyesinin belirlenmesi gereklidir. Deneyimli hocalarımız önce öğrencinin seviyesini ölçer daha artan zorluk seviyesine uygun olarak haftalık veya 15 günlük periyotla deneme yaptırır. Öğrencinin önce adım atmayı sonra koşmayı öğrenmesi gereklidir.

*** Öğrenciler okulda bir dersin hocası ile tartışmış ise veya sözlü olurken azarlanmış ise hem öğretmenden hemde dersten soğur. Bu sebeple öğrenci dershaneye veya kursa gitse bile o derse hiç çalışmaz. Özel ders hocalarımız ise önce dersi sevdirir daha sonra geçmiş yıllarda eksik kalan konuları anlatır. Öğrenci böylece sınava tam hazırlanmış olur.

***  Ergenlikte öğrencilerin en iyi anlaştığı kişiler ailesi veya öğretmenleri değildir. En doğru bilginin arkadaşlarında olduğunu düşünürler çünkü en güvendikleri kişiler arkadaşlarıdır. Arkadaşları çocuklarınıza bazen ‘o bölüm çok zor bitiremezsin’ veya ‘o okulun TEOG puanı çok yüksek kazanamazsın’ diyerek morallerini bozarlar ve öğrencinin çalışma azmi kırılır.Okulda veya dershanede öğretmenlerinin tavsiyelerini dinlemeyen öğrenciler, onların yaşlarına uygun bir şekilde iletişime geçen pedagojik formasyon almış bilgili ve deneyimli hocalarımız ile uyumlu bir ikili olurlar. Doğru bir şekilde yönlendirilen öğrenci kazanabileceğini düşünürse çalışma hırsı oluşur ve başarıya doğru yürür.