TEOG İngilizce konuları


TEOG İngilizce konuları

TEOG İngilizce konuları öğrenciler için ayırt edici derslerden bir tanesinin konularından oluşmaktadır.

İngilizce özel ders desteği işin hakimi ve uzmanı bir kurumdan alındığında TEOG sürecinde  bir çok öğrenci için başarıya ulaşmalarında en etkili faktörlerden bir tanesi olmaktadır. Yeni bir dil öğrenmek ancak ve ancak doğru öğretim tekniklerinin uygulanmasıyla mümkündür. Öğrencilerin kişilik olarak dil öğrenmeye yatkınlığı önemli bir unsur olsa da genç beyinlere sahip olmaları sebebiyle İngilizce öğrenmeye en uygun dönem TEOG sınav sürecidir. 

2017 - 2018 1. Dönem TEOG İngilizce konuları.

TEOG 1 İngilizce Konuları

Accepting and Refusing (Kabul Etme ve Reddetme İfadeleri)
Apologizing (Özür Dileme İfadeleri)
Giving Explanations / Reasons (Açıklama Yapma / Sebep Bildirme İfadeleri)
Making Simple Inquiries (Basit Soru Cümleleri Oluşturma)
Telling The Time (İngilizce Saatler)
Days, Months and Seasons (İngilizce Günler, Aylar ve Mevsimler)
Describing the Frequency of Actions (Geniş Zamanda Sıklık Zarfları)
Expressing Likes and Dislikes (Sevdiklerimizi / Sevmediklerimizi İfade Etme)
Expressing Prefrences (Tercihlerimizi İfade Etme)
Stating Personal Opinions (Kişisel Düşünceleri İfade Etme)
Talking About Daily Rutins (Günlük Rutin İşlerden Bahsetme)
Describing Simple Processes (Bir İşin Aşamalarını İfade Etme)
Naming Common Objects (Çeşitli Varlıkların İsimleri)

2017 - 2018 2. Dönem TEOG İngilizce konuları.

TEOG 2 İngilizce Konuları

Accepting and Refusing (Kabul Etme ve Reddetme İfadeleri)
Apologizing (Özür Dileme İfadeleri)
Giving Explanations / Reasons (Açıklama Yapma / Sebep Bildirme İfadeleri)
Making Simple Inquiries (Basit Soru Cümleleri Oluşturma)
Telling The Time (İngilizce Saatler)
Days, Months and Seasons (İngilizce Günler, Aylar ve Mevsimler)
Computer Parts (Bilgisayar Parçaları)
Describing the Frequency of Actions (Geniş Zamanda Sıklık Zarfları)
Expressing Likes and Dislikes (Sevdiklerimizi / Sevmediklerimizi İfade Etme)
Expressing Preferences (Tercihlerimizi İfade Etme)
Stating Personal Opinions (Kişisel Düşünceleri İfade Etme)
Talking About Daily Rutins (Günlük Rutin İşlerden Bahsetme)
Describing Simple Processes (Bir İşin Aşamalarını İfade Etme)
Naming Common Objects (Çeşitli Varlıkların İsimleri)
Expressing Concern and Sympaty (İlgi ve Sempatimizi İfade Etme)
Handling Phone Conversations (Telefon Konuşmaları Yapma)
Talking About Plans (Geleceğe Dair Planlardan Bahsetme)
Making Excuses (Mazeret Bildirme)
Making Simple Requests (Basit Ricalarda Bulunma)
Making Simple Comparisons (Basit Karşılaştırmalar Yapma)
Talking About What People Do Regulary (Rutin İşler)
Talking About Past Events (Geçmiş Olaylar Hakkında Konuşma)
Describing Places (Şehirleri Anlatma)
Describing the Weather (Hava Durumunu Belirtme)
Expressing Feelings (Hislerimizi İfade Etme)
Expressing Obligation (Zorunluluk İfade Etme)
Making Simple Suggestions (Basit Önerilerde Bulunma)

2017-2018 Dönemi TEOG İngilizce Konuları Neler?

TEOG İngilizce konuları öğrenmede Ekol Özel Ders kurumu bireye özgü TEOG İngilizce öğretim programları hazırlar. Bu sayede öğrenciler yalnızca TEOG İngilizce sınavına hazırlanmakla kalmaz aynı zamanda yeni nesil dünya dili olarak kabul gören İngilizceyi hayat boyu kullanabilecekleri forma taşırlar. İngilizce seviyesi bir üst seviyeye rahatlıkla çıkar.

İster özel okullarda isterlerse devlet liselerinde eğitim hayatına devem edilsin, İngilizce günümüz dünyasında olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Siz de İngilizceyi gerçekten öğrenmek istiyor veya çocuklarınızın öğrenmesini istiyorsanız tamamı Boğaziçili tecrübeli öğretmenlerimizin desteğini alabilirsiniz.