LYS açık uçlu soru nedir?


LYS açık uçlu soru nedir?

LYS açık uçlu soru nasıl olacak? 2017 yılında yapılan LYS sınavı itibarıyla öğrenciler açısından değişik bir sistem olan açık uçlu sorular sorulmaya başlanmıştır. Her bir LYS sınavında 3 adet açık uçlu sorunun sorulacağı sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevaplardan götürmeyecektir. LYS 1 sınavı 2017 yılında yapılan sınav itibarıyla tek test olarak uygulanmaya başlanmış olup 80 sorunun tamamı matematik ve geometri sorularından oluşmaktadır. Yalnızca LYS 1 de öğrenciler sayısal cevap kodlayacaktır. Kalan 5 testin 4 ünde LYS 2 ( Fen testi- LYS Fizik, LYS Kimya, LYS Biyoloji ) , LYS 3 ( Coğrafya 1, Türk Dili ve Edebiyatı ), LYS 4 ( Coğrafya 2, Felsefe- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih ) ve LYS 5 ( Dil sınavı ) sözel kelime ve kelime gruplarından oluşan cevapların kodlanmasını gerektirecek tarzda açık uçlu sorular sorulmaktadır.

LYS açık uçlu soru nasıl olacak?

LYS açık uçlu soruların kodlandığı kod cevap kağıdı 10 boşluk uzunluğunda olup yanıtlar daha önceki sınavlarda isim kodlamaya sol baştan başlandığı gibi bu yanıtlarda da sol baştan başlanacaktır. Tek rakamdan oluşan bir cevap var ise örneğin LYS 1 testinde açık uçlu sorunun doğru yanıtı ‘ 5 ’, o halde en sol boşluğa 5 yazılıp kodlanacaktır. Soru kitapçığına doğru yanıtı yazdığı halde cevap kağıdına kodlamayan ya da cevap kağıdına yanlış kodlayan öğrencilerin cevabı yanlış kabul edilmektedir. Öğrencilerin LYS açık uçlu soruları içeren çok sayıda alıştırma soru çözerek egzersiz yapmaları yerinde bir çalışma olacaktır.