ALES Konuları Neler?


ALES Konuları Neler?

ALES konuları genel olarak mantıksal işlemleri barındıran bir sınav türüdür. ALES sınavında sorulan sorular sayısal ve sözel olarak iki gruba ayrılır. Her iki grupta salt bilgiden ziyade rasyonel ve mantıksal düşünme soruları ağırlıkta gelir. ALES sınavları ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda iki kere ÖSYM tarafından merkezi sınav yöntemi ile yapılır. 

ALES nedir? 

ALES en basit tanımı ile 4 yıllık (lisans) mezunlarının yüksek lisans eğitimi almaları için girmeleri gereken bir sınavdır. Diğer yandan üniversitelerde öğretim görevlisi, okutmanlık, araştırma görevlisi gibi pozisyonlara girmek için de şart koşulan bir sınavdır. 

ALES sayısal ve sözel konuları neler?

ALES sınavı Türkçe ve matematik derslerinden oluşan soruları içerir. ALES sayısal bölümünde sadece matematik konuları ve ALES sözel bölümünde de sadece Türkçe konuları vardır.

ALES sayısal konuları neler?

Matematik Konuları:

1. Temel Kavramlar; Dört işlem olarak bilinen temel matematik konularını barındırır.

2. Çözümleme, mantıksal soruları çözümleme işlemleri gerektirir.

3. Bölme ve Bölünebilme, Sayıların katlarını bulma işleminin barındırır.

4. Asal Çarpanlar, EBOB - EKOK; En büyük ve en küçük bölenleri bulma işlemidir.

5. Rasyonel Sayılar; dört işlem yapılan konulardır.

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

8. Üslü Sayılar

9. Köklü Sayılar

10. Denklemler

11. Oran-Orantı

12. Sayı ve Kesir Problemleri; Problem ve denklem kurma yöntemleri ile problemler bölümünün temelini oluşturur. diğer problem çözümlerini bu temel üzerine kurarız.

13. Yaş Problemleri

14. İşçi ve Havuz Problemleri

15. Hareket Problemleri

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

17. Karışım Problemleri

18. Kümeler

19. İşlem

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık; Permütasyon ve kombinasyon gibi sayma ilkelerini barındırır. En fazla zorlayıcı konuları barındırır.

Geometri Konuları

1. Doğruda Açılar; temle açı konularını barındırır.

2. Üçgende Açılar

3. Üçgende Uzunluk ve Alan

4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

5. Dörgenler

6. Çember ve Daire

7. Analitik Geometri

8. Katı Cisimler

Sayısal Mantık İşlemleri

1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma; Temel amacı verileri analiz amacını barındırıyor.

2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri; Görebilme yeteneğini ölçmek amacıyla soruluyor.

3. Mantıksal Muhakeme Problemleri; Mantıksal işlem yatkınlığını ölçüyor.

ALES sözel konuları neler?

Türkçe Konuları

1. Sözcükte Anlam; Cümledeki ana temayı bulma konusudur.

2. Cümlede Anlama; Verilen paragrafı veya okuduğunu anlama ölçümü yapmak için sorulur.

3. Anlatım Biçimleri

4. Paragraf; En fazla vakit alan konulardır. Uzun paragrafı kısa sürede okuyup anlama amacı için sorulur.

5. Anlatım Bozuklukları; Türkçe ifadelerin doğru kullanılmasını ölçme amacıyla sorulan soruları barındırır.

ALES geçerlilik süresi ne kadar?

ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

e-ALES nedir?

E-ALES kısaca Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı olarak tanımlanır. Adından da anlaşıldığı gibi Akademik Personel ve Yüksek Lisansa giriş için online yani bilgisayar üzerinden yapılan sınavdır.

ALES Konuları (1)